Bilfri vecka 2018
Vecka 20 ser vi helst att ni försöker hitta andra lösningar än att köra bil hela vägen fram till skolan. Arrangera "gåtåg", cykla, parkera en liten bit från skolan... Vi arbetar för en säker trafikmiljö och veckan är ett sätt att fokusera på mönster och beteenden i trafiken. Nytt för i år är att vi kommer ha föräldrar utposterade i gatukorsningarna vid Riddersviksvägen för att skapa extra trygghet. Kan du tänka dig att hjälpa till? Vi behöver din hjälp. Skicka ett mail. Tack!

Möte med skolledningen 12 april 2018
0Styrelsen träffar skolledningen för dialog. För info se vår facebook-sida
 


Tillsammans kan vi förbättra trafikmiljön runt skolan för våra barn

Bilfria veckor på Hässelby Villastadsskola den 22-26 september

Hässelby Villastadsskolas föräldraförening arbetar tillsammans med skolans ledning och Trafikkontoret för att förbättra trafiksäkerheten runt skolan.

Den 22-26 september hoppas vi att så många elever och personal som möjligt går eller cyklar till och från skolan. Vi vill även uppmuntra alla boende i området att tänka på trafiksäkerheten kring våra skolor. Allt för att skapa en tryggare och säkrare miljö för våra barn.

- Barn som går till skolan får frisk luft och motion
- De får en kul stund med mamma/pappa eller kompisarna
- De får lättare att koncentrera sig i skolan

På morgonen är det mycket barn och bilar i rörelse utanför skolan. Vi kan prova olika alternativ för att ta oss till skolan och vara med och bidra till säkrare trafikmiljö för barnen – att gå eller cykla med barnen är en mycket bra start. Prova gärna gå i Vandrande skolbuss: www.stockholm.se/barnitrafiken. Då blir barnen glada, föräldrar får mer tid och barnen lär sig att vistas i trafiken.

Visste du att om de barn som bor mindre än 1 kilometer från skolan går istället för att bli skjutsade i bil på morgonen skulle andelen bilar som stannar vid skolan minska med 50%!

Det här kan vi göra tillsammans:

·         Promenera eller cykla med barnen till skolan
·         Ta bussen eller cykeln till anslutande tunnelbana eller pendeltåg
·         Om du måste ta bilen – stanna och släpp av barnet vid lämpliga avlämningsplatser en bit bort från skolan, t.ex. vid Hässelbyhallens eller Riddersviks parkeringar
·         Parkera eller stanna minst 10 meter före ett övergångsställe
·         Håll hastigheten, max 30 km/h
·         Respektera barnens möjlighet att ta sig till skolan på ett säkert och tryggt sätt

Vill du veta mer om trafiksäkerhetsarbetet vid skolan eller engagera dig i frågan, hör gärna av dig till oss!

Hässelby Villastadsskolas föräldraförening, villastansforaldraforening@gmail.com
 

Trafikkontorets plan för att öka säkerheten vid Hässelby Villastads skola

Måndagen den 27 maj presenterade trafikkontoret planen för förbättring av trafiksituationen runt Hässelby Villastads skola. På mötet deltog representanter från skolan och från föräldraföreningen. 

Förslaget innebär i stora drag att:

  • en avsmalning av Riddersviksvägen samt gestaltning (brukar innebära lite träd och så)
  • en genomgående (som vi förstår innebär det en upphöjning till trottoarnivå i alla korsningar) cykel-/gångbana på skolsidan av Riddersviksvägen)
  • nuvarande gupp tas bort
  • samtliga övergångsställen höjs upp till trottoarhöjd (skapar alltså ett gupp) och man bygger en särskild belysning för varje övergångsställe
Föräldraföreningen har beslutat sig för att stödja trafikkontorets förslag. Vi har dock lämnat en kommentar och det gäller önskemål om att förlänga gång- och cykelbanan på Riddersviksvägen förbi Brunnsparken. (den park som ligger mellan Riddersviksvägen och Viadukten.

Se planen nedan, Pedagogisk karta Hässelby Villastads skola