Tipsa en vän! 

Välkommen till Föräldraalliansens första nyhetsbrev 2012.
Här har vi samlat nyheter om förbundet
och aktuell information från skola och
förskola.

Nyhetsbrevet skickas kostnadsfritt via epost
till medlemmar, intresserade, kommuner
och myndigheter.

Vill ni prenumerera kontakta:
webmaster@foraldraalliansen.nu

Sprid gärna nyhetsbrevet i er organisation.
Fler nyheter finns på
www.foraldraalliansen.nu

Yttrande över betänkandet Skolans dokument – insyn och sekretess (SOU 2011:58)
Föräldraalliansen har lämnat remissvar över betänkandet ” Skolans dokument – insyn och sekretess”. I huvudsak tillstyrker vi utredningens förslag men lämnar också egna synpunkter på förslaget. Läs hela svaret här.
 

Försäkringskassan kan slopa krav på vab-intyg
Kravet på att anmäla vård av sjukt barn första dagen kan försvinna. Det är en av många ifrågasatta regler som Försäkrings­kassan vill förenkla.
Läs mer i DN-Ekonomi

2012-02-29
Resor på skoltid ska vara avgiftsfria
En viktig utgångspunkt för svensk skola är att utbildningen ska vara avgiftsfri för eleverna och deras föräldrar. Det gäller även vid idrottsresor som genomförs på skoltid. Det konstaterar Ingegärd Hilborn, rättssakkunnig vid Skolinspektionen.
Läs mer på Skolinspektionen

Mindre klasser i skolan ger bättre resultat och högre lön
Elever som gick i en mindre klass på mellanstadiet hade bättre skolresultat än de som gick i större klasser, visar en ny IFAU-rapport. Skillnaden i studieresultat höll i sig genom hela grundskolan och de som gick i en mindre klass hade också högre lön som vuxna.
Läs pressmeddelande från IFAU

Svårt få barnomsorg på kvällar trots ny lag
På fem år har de som arbetar obekväma tider ökat från 1,4 till 1,75 miljoner. Samtidigt erbjuder färre än hälften av landets kommuner barnomsorg dessa tider. Nu lyfts frågan politiskt. S har satt ned foten och M-kvinnorna utreder frågan.
Läs mer i DN

Sista året föräldrar behöver ansöka om jämställdhetsbonus
Nu är det dags för föräldrar att ansöka om jämställdhetsbonus för 2011. Nästa år slipper föräldrar detta eftersom bonusen kommer att betalas ut automatiskt i samband med föräldrapenningsutbetalningen.
Läs mer på Försäkringskassan

Kommunernas kontroll av skolmaten 
Skollagen ställer krav på att skolmaten är näringsriktig. Nu granskar Skolinspektionen att kommunerna på ett systematiskt sätt kontrollerar att maten som eleverna får lever upp till lagens krav. Granskningen görs i en tredjedel av landets kommuner.
Läs mer på Skolinspektionen

Bli medlem i Föräldraalliansen Föräldraalliansen Sverige ansluter:
-Föräldraföreningar/råd eller annan föräldrasammanslutning som verkar inom ramen för skolans demokratiska uppdrag

-Sammanslutningar av föräldraföreningar inom ett geografiskt område, region, eller annat område, intresse.

-Enskild medlem

Medlemsskapet är avgiftsfritt - men kräver ett årligt aktivt ställningstagande.

Registrera er som medlem:
Enskild medlem
Förening, råd, forum, sammanslutning
Få skolor tar till vite vid frånvaro
Få skolor överväger vite mot föräldrar som inte skickar sina barn till skolan. Synd, tycker Skolinspektionens Jonas Nygren: ”Skolor och kommuner måste våga säga ifrån.”
Läs mer i DN-Ekonomi

Hel familj blev drabbad av skolk
Dottern fick varningen av skolan, men det fick inte hennes mamma. Ett halvår senare kom återkrav på 13 000 kronor.
Läs mer i Hallandsposten

Vad räknas som skolk?
All otillåten frånvaro räknas som skolk. Från och med den 1 januari 2012 ska skolan rapportera till CSN om du skolkar mer än några enstaka timmar under en månad och om det sker vid upprepade tillfällen. Detsamma gäller om du exempelvis reser bort på semester utan att skolan godkänt det.
Läs mer på SCN.se

Elever lär mindre efter betyg i sexan
De flesta elever får sämre studieresultat i sjuan om de fått betyg i sexan. Det är bara de mest högpresterande eleverna som gynnas, visar ny forskning.
Läs mer i Lärarnas Nyheter

Pasi Sahlberg: ”Finnish lessons. What can the world learn from educational change in Finland?”
I Finland har skolan varit förskonad från drastiska reformer och står fri från marknadens logik. Sven-Eric Liedman läser en bok om det framgångsrika finska skolsystemet – och skådar ljuset.
Läs mer på DN-Kultur

Var tredje elev får huvudvärk i skolan
Huvudvärk kan vara ett ännu vanligare problem bland skolungdomar än vad man hittills trott.
Läs mer i UNT


BRIS-rapporten 2012
Temat för BRIS-rapporten 2012 är psykisk ohälsa hos barn och unga. Ungefär var fjärde barn- och ungdomskontakt under år 2011 handlade om psykisk ohälsa och det är framförallt tonårsflickor som kontaktar BRIS om det.
Läs mer på BRIS

Kort om den svenska gymnasieskolan
En presentation av gymnasieskolan som vänder sig till föräldrar, elever och andra intresserade. Trycksaken presenterar programmen, behörighetskrav, betygsskalan, lärling/apl m.m. och beskriver vad examensmål och ämnesplaner är.
Läs mer på Skolverket.
Finns på många språk.

Oklar kommunal styrning av skolan
Varför lämnar nästan var fjärde elev grundskolan utan att ha nått de grundläggande nationella kunskapsmålen år efter år? En förklaring kan sökas i hur kommunerna hanterar uppdraget som huvudmän för skolan. Det visar en rapport som Skolverket publicerar idag.
Läs mer på Skolverket

Föräldrar och barn lurar varandra
Barn utsätts för helt andra faror på internet än vad föräldrar tror. Det visar en ny stor undersökning gjord med föräldrar och barn i 14 länder. Barnen vågar inte prata med sina föräldrar om de upplever obehagligheter på nätet. Och många föräldrar smygtittar i barnens internet-historik och Facebook-konton.
Läs mer på SVT-Vetenskap

Ny bred forskningsstudie om hot och våld i skolan
Hot och våld i skolan är ett växande och alltmer uppmärksammat samhällsproblem. Bland elever på högstadiet har, enligt en ny rapport, 15 procent av pojkarna och 9 procent av flickorna minst en gång skadats genom slag, sparkar eller annat. För lärarnas del är motsvarande uppgifter fem procent bland kvinnorna och sju procent bland de manliga lärarna.
Läs pressmeddelande från Arbetsmiljöverket.
 

 Klicka här för att avregistrera din adress

Paloma

Anteckningar från föräldrarådet

 

5 oktober var det föräldraråd i skolans matsal. Här kan du läsa vad som sas på mötet. Klicka här!

Film

Se vår film om droger och andra problem i Hässelby Villastad. Vi har intervjuat fälassistent John Österberg. Klicka här för att se filmen.

Nyfiken på scouterna?
SMU i Hässelby erbjuder scouting från det du börjar i förskoleklass till 9:an.
Läs mer på vår hemsida. Klicka här för att läsa mer...

Projekt Solbacken

 

Skolan har talat med Exploateringskontoret,  om säkerheten kring bebyggelsen av Solbackens Handelsträdgård.

 

Läs mer

Skriv på!

Lärarförbundet kräver ökade resureser för fritidshemmen. Om ni vill skriva på protestlistorna så är det hög tid att göra det nu. Sista datum för att skriva under uppropet är den 28 februari. Klicka här för mer information: Upprop för ökade resurser till fritidshemmen

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2012

 

Föräldraföreningen vid Hässelby Villastads skola kallar till årsmöte den 23 Februari 2012 kl 18.30-20.00

 

Plats: i biblioteket innanför fritiden, högstadiebyggnaden, Hässelby Villastads skola

 

• Vi går igenom aktiviter och ekonomi i föräldraföreningen för 2011
• Val av ny styrelse för 2012
• Medlemmars önskemål om aktiviter för 2012

 

Alla blivande och nuvarande medlemmar i föräldraföreningen är hjärtligt välkomna!

 

Läs mer...

Spel spelar roll!

Tisdagen den 7 februari kl. 14 bjuder Statens medieråd in till en spännande eftermiddag om datorspel. Datorspel är en av de mest populära medieformer bland barn och unga men inte lika vanligt bland föräldrar och andra vuxna. 92 % av alla 5–9-åringar och 67 % av alla 12–16-åringar spelar dator- eller tv-spel, medan 74 % av alla mammor och 52 % av alla pappor aldrig spelar vare sig dator- eller tv-spel. Ni finner inbjudan här: http://www.statensmedierad.se/

Sportlovshäng

Skolan är öppen tisdag 28 februari kl. 18-22 för barn i åk 6-9.

Se pdf, klicka här.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2012
Föräldraföreningen vid Hässelby Villastads skola kallar till årsmöte den 23 Februari 2012 kl 18.30-20.00

Plats: i biblioteket innanför fritiden, högstadiebyggnaden, Hässelby Villastads skola

 

• Vi går igenom aktiviter och ekonomi i föräldraföreningen för 2011
• Val av ny styrelse för 2012
• Medlemmars önskemål om aktiviter för 2012

 

Dagordning

 

1. Val av:
a) mötesordförande
b) mötessekreterare
c) två justeringsmän tillika rösträknare
2. Fråga om mötet blivit behörigt kallat.
3. Fastställande av dagordningen.
4. Föredragning:
a) styrelsens årsredovisning
b) revisorernas berättelse
5. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
6. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
7. Fastställande av föreningens medlemsavgift, budget och verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.
8. Val av styrelse för det kommande året:
a) Ordförande
b) Minst fyra övriga ledamöter
c) Minst två suppleanter för dem
9. Val av revisor jämte en suppleant.
10. Val av ordförande i föreningens valberedning jämte en ledamot.
11. Övriga frågor.

 

Alla blivande och nuvarande medlemmar i föräldraföreningen är hjärtligt välkomna!Inbjudan till föreläsning

Nu finns möjlighet att gå på föreläsning under rubriken "Våra ungdomar, skolan och närmiljön" som arrangeras av föräldraföreningen på Vinstagårdskolan.

 

Plats: Matsalen Vinstagårdskolan
Datum: 14 november
Tid: 18.30

 

Om du har frågor, kontakta Petter Jenner, Föräldraföreningen vid Hässelby villastads skola
petter.jenner@stockholm.seProtokoll från styrelsemötet

Läs protokollet från senaste styrelsemötet. Klicka på länken nedan för att ladda hem det.

 

Ladda hem protokoll.Inbjudan till föreläsning

 

Barn och Stress

Frisk och underkänd eller utbränd och godkänd?

 

Föräldraalliansen i Stockholms Stad i samarbete med Matteusskolans och Vasa Reals föräldraförening bjuder in föräldrar, lärare, rektorer och andra intresserade till en favorit i repris!

 

Peter Währborg som är en av Sveriges främsta stressforskare, talar om unga människors hälsa och välmående, skolan och jämlikheten. Vad har skolan för påverkan på barnen? Vilken roll spelar vi föräldrar?

 

Dag: onsdagen den 16 november
Tid: 18.30–21. 00
Plats: Vasa Reals aula, Karlbergsvägen 15

 

Portarna öppnas 18.00 då elever säljer smörgås och kaffe till förmån för elevernas klasskassa så kom gärna och mingla med andra föräldrar, lärare och andra intresserade innan föreläsningen startar 18.30

 

Obs! Föreläsningen är oerhört populär så det är " principen först till kvarn som gäller – så anmäl dig redan idag!

 

Anmälan görs med fördel på e-post till: info@fiss.se
Du kan också anmäla dig via sms på 0739-84 71 30
Uppge namn, profession (förälder är bra!) eventuell skoltillhörighet och e-post eller mobilnummer.Föräldraråd 2011-10-05

 

Plats: Skolans matsal

Mötet var uppdelat i två pass: ett för åk F-5, ett för åk 6-9

 

Gemensamt för båda passen


Föräldraföreningen
Föräldraföreningens styrelse presenterade sig och ordförande Bitte Gertz gick igenom föreningens syfte och aktiviteter.
Information från föräldraföreningen sprids via mail till klassrepresentanter och föreningens hemsida www.hvfforening.se.
Föräldrar som är intresserade av att sitta med i föreningens styrelse för 2012 är välkomna att höra av sig till valberedningens Petter Jenner.

 

Skolans arbetsplan
Rektor Inger Grundberg informerade om arbetet med skolans arbetsplan som pågår och ska vara klar 31/10.

Som grund för arbetsplanen ligger kvalitetsredovisningen för läsåret 10/11 (finns att läsa på skolans hemsida www.hasselbyvillastadsskola.se), den elevundersökning som görs i åk 2, 5, 8 varje år samt skolans egen utvärdering.

 

Pass 1 - Förskoleklass till år 5
Mirja Arnby, klasslärare i 2B, informerade om den nya läroplanen, Lgr11.
Katharina Sparrdal från föräldraföreningen redogjorde kort för vad som händer i mat-frågan. Skolan har i sin lokalplan lagt in en ombyggnation 2013 av köket till ett tillagningskök.

Klass 1A hade sammanställt frågor inför mötet, varav några var:
• Tappet av elever blev stort till detta läsår i och med att en ny friskola öppnade i Maltesholm. Vad gör skolan för att behålla barnen när de ska börja i mellanstadiet?
o Brev till blivande mellanstadiebarn och deras föräldrar som informerar om

Hässelbyvillastadsskolan
o Informationsmöte
o Öppet hus i högstadiet, där föräldrar och barn är välkomna att under några timmar besöka skolan och pågående lektioner
• Varför har skolpoliserna tagits bort?
o Det pågår en diskussion i Stockholm om det är rätt att låta barn stå som skolpoliser. Skolpoliserna är borttagna under detta läsår och sedan kommer en utvärdering att göras.
• Varför ligger antalet lektionstimmar på minimi-nivån i åk (2?) ?
o Antalet lektionstimmar är reglerat för hela elevens grundskolegång, åk 1 -9. Därför kan man inte bara titta på en årskurs.
• Idrottshallen?
o Det är idrottsförvaltningen som sköter skötseln av idrottshallen. De har nu åtgärdat de brister som påpekats (avsaknad av toaring och toapapper)

 

Pass 2 - År 6 till 9

Britt Eklöf Kraatz, utvecklingsledare för åk 6, informerade om elevledda utvecklingssamtal. Det testades i ett arbetslag under förra läsåret och lärarnas, elevernas och föräldrarnas erfarenheter av detta var övervägande positiva.

Britt informerade även om det test med flexibla undervisningsgrupper som kommer att testas i åk 6 under läsåret. De tre grupper som finns idag kommer att blandas om efter vecka 44.
Lördag den 15 oktober kl. 9-12 är det öppet hus i högstadiebyggnaden med lektioner för eleverna i åk 6-9.

 

 

 

 

 

 

Pressmeddelande 2011-09-12


Ny studie om skolmat bland kommunernas kostchefer:
Viljan finns men LOU sätter stopp

 

Kostchefer i Sverige tycker att det är viktigt med bra skolmatskvalitet men anser att lagen om offentlig upphandling, LOU, hindrar dem att ställa krav. Det visar Skolmatens vänners kartläggning där 85 procent av alla kommuners kostchefer svarat på frågor om skolmatens kvalitet.

 

– Om skolmatskvaliteten ska förbättras bör kostchefer i kommunerna få hjälp med det juridiska vid upphandlingar. I vår undersökning framgår tydligt att det är för krångligt att ställa rimliga krav på barnens mat, säger Annika Unt Widell, projektledare för Skolmatens vänner.

 

43 procent av landets kostchefer är uttalat negativa till hur LOU fungerar vid inköp av mat till kommunens grundskolor. Endast 14 procent är positiva. Man sympatiserar visserligen med grundtanken bakom lagen – att förhindra "svågerpolitik" och värna skattebetalarnas pengar. Men man anser att tillämpningen av lagen är märklig. 76 procent av kostcheferna upplever till exempel att det är svårt eller mycket svårt att köpa in närproducerad skolmat. Endast 3 procent tycker att det är lätt eller mycket lätt.

 

– LOU står i direkt konflikt med andra riktlinjer som kostcheferna ska förhålla sig till. Tillämpningen av lagen går också i otakt med allmänna värderingar i samhället. Kostcheferna kläms mellan olika krav, regler och förväntningar. även om den goda viljan finns så är deras händer bakbundna, säger Annika Unt Widell.

 

Ett område som många kostchefer lyfter fram är djurhållningen. Tolkningen av LOU leder till att kommunerna får skolmat som producerats under förhållanden som är direkt olagliga i Sverige. En av de deltagande kostcheferna formulerade sig så här:
"De kvalitetskrav på t ex djurhållning som allmänhet och politiker eftersträvar går inte att förena med LOU. Moment 22."


Andra resultat från studien:
Nästan samtliga svarande anser att den viktigaste egenskapen hos skolmaten är att den är näringsriktig. 68 procent anser att det också är viktigt eller mycket viktigt att skolmaten har svenskt ursprung. Drygt hälften (53 procent) tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att skolmaten är ekologisk och nästan lika många (51 procent) lägger vikt vid att skolmaten ska vara närproducerad. 38 procent av kostcheferna ser det som angeläget att skolmaten i deras kommun är rättvisemärkt.

 

Ladda hem och läs rapporten (pdf)
Ladda hem och läs svaren kommun för kommun (xls)

 

För ytterligare information, kontakta

Annika Unt Widell, Skolmatens Vänner
0702-37 99 29
annika.unt@skolmatensvanner.se

 

Kartläggningen genomfördes bland kommunernas kostchefer, kostansvariga eller motsvarande under april-maj 2011 med hjälp av webbenkäter och kompletterande telefonintervjuer. 243 kostchefer/kommuner besvarade frågorna i kartläggningen. Ansvarig för kartläggningen är Fredrik Erfelt på analysföretaget Argument AB. Datainsamlingen genomfördes av PFM Research AB.