Våra fokusområden för läsåret 2018

Här är de områden vi ser som prioriterade under 2018
 

  • Meningsfullt och likvärdigt utbud ska finnas på samtliga fritidshemmen
  • Rörelse & Fysisk aktivitet under skoltid d.v.s. raster och fritids för att främja säväl välmående allmänt som lugn i klassrum lektionstid
  • Välplanerad skolstart, tydlig information inför och när skolan börjar. Samt att fritidsstarten som sker innan skolstart sker på väl organiserat sätt.
  • Festligheter i samband med skolstart
  • Förbättrad utemiljö (skolgårdarna)
  • Bilfria veckor vår & höst
  • Riddersviksvägen, påverkansarbete gentemot främst föräldrar som framför bil morgontid
  • Fler och bättre cykelställ
  • Föreläsning för föräldrar

 
Vad tycker du är viktiga frågor att arbeta med i föräldraföreningen? Maila gärna dina förslag till villastansforaldraforening@gmail.com