Länkar

Nedan finner ni relevanta länkar som rör skolan, våra barn och ungdomar samt föräldraskapet. Maila oss gärna om du har en hemsida som du vill rekommendera!
 

Hässelby Villastads Skola

På Hässelby Villastads Skolas egen hemsida finns aktuell information kring skolans verksamhet.
 

Föräldraalliansen

Sedan september 2010 är vi medlemmar i Föräldraalliansen, en riksorganisation för Sveriges föräldraföreningar.

Föräldraalliansen verkar för ett ökat föräldraengagemang och behövs som en motpart till regering och riksdag. Genom kraften av många föräldraföreningar i hela Sverige kan vi tillsammans påverka den svenska skolpolitiken.
 

Skolverket

Skolverket är central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet. Skolverkets roll i det svenska utbildningssystemet är att ange mål för att styra, att informera för att påverka och att granska för att förbättra.
 

Barn och Internet

Nexpo Utbildning. Förebyggande utbildningar inom nätmobbning och etik på nätet på skola, förskola och företag.
 

Ett narkotikafritt Sverige
 

BUP

"Vi möter barn och unga med psykiska svårigheter och skapar möjligheter till förändringar."
 

BRIS

Barnpersektivet.se - Bris för vuxna