Styrelsen 2018

Är du intresserad av att delta i styrelen?

Är vi många kan vi med små arbetsinsatser göra skillnad. Med erfarenheter och kunskap inom olika områden kan vi alla tillföra mycket. 

 

Vill du ta en mer aktiv roll och ha möjlighet att påverka föreningens arbete är du välkommen att kontakta oss. Alla former av arbetsinsatser är viktiga.

 

E-postvillastansforaldraforening@gmail.com

Ordförande

Johan Sjöstedt

Ledamöter
Jessica Hurtsén
Eva Lidén
Johan Waldelius
Christer Solman
Tasja Bergh
Paula Fuentes

Revisor

Anna Samuelsson

Valberedning

Roberto Vermunt & Karin Lundin

Styrelse